Dr. Jordi Sauret Pont


 

Formació Acadèmica

 • Acreditat per a l’activitat docent i investigadora. Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU), 2013.
 • Doctorat en Sociologia. Universitat Abat Oliba CEU, 2004
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia Especialitat Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, 1993
 • Llicenciat en Ciències de la Informació. Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.

Projectes d’investigació

 • Bones pràctiques en nous filons d’ocupació a Catalunya.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • L’impacte de la intervenció pública sobre el territori: l’índex de relació i integració metropolitana
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Demanda de serveis universitaris.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Perfil i demanda de serveis dels treballs autònoms de la comarca del Maresme.
 • Perfil i demanda de serveis per a afavorir l’exportació de les empreses del Maresme.
 • Demanda de perfils professionals i de competències formatives en el sector del metall a Catalunya.
 • Anàlisis de la demanda de la formació no reglada.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Viabilitat d’un hostal residència en l’entorn del Monestir de Cuixà
 • Valors socials i suburbanització: anàlisis dels factors d’homogeneïtat social en el procés de suburbanització dels habitants de Barcelona i la seva àrea d’influència
 • Pla Estratègic Falset segle XXI.
 • L’impacte de la intervenció sobre el territori: el cas de Coma-ruga
 • Grups de convivència a Catalunya. Una realitat a regular.
 • Perfil sociològic dels abonats al Gran Teatre del Liceu.
 • Antropologia viària per a la reducció de la sinistralitat a Catalunya.
 • Estudi de la mobilitat, solidaritat familiar i ciutadania en les regions metropolitanes, el cas de la regió metropolitana.
 • Estudi prospectiu sobre la professió de la gestió de la cultura a Catalunya: perfils professionals de la Gestió Cultural.
 • Percepció, Impacte i externalitats del turisme a la ciutat de Barcelona.
 • Benchmarking empreses fabricants controls numèrics a España.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Relacions d’intermediació entre la oferta i la demanda en el mercat de treball català.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Perfil i demanda de serveis dels treballadors autònoms de Mataró i la seva àrea de influencia.
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Market of young trends.
 • Estratègies de captació i fidelització de treballadors dins les empreses del sector del metall a Catalunya.
 • Imatge i posicionament de l’empresa Restaura.
 • Demanda de nous serveis per part dels usuaris de la telefonia mòbil.
 • Pacte per la nit: pautes, hàbits i preferències de lleure i oci nocturn dels joves barcelonins.
 • El associacionisme juvenil com a referent per al mercat de Treball.
 • Post test publicitaris campanyes institucionals.
 • Valors i Esport.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Lideratge, formació i esport.
 • Baròmetres quadrimestrals del mercat de treball en Catalunya.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Post test publicitaris campanyes institucionals.
 • L’opinió pública front la convocatòria de vaga general front la reforma del INEM.
 • Imatge i posicionament cadena d’establiments MONFRAYSI.
 • Imatge i posicionament Baan business Systems
 • Valoració social de la investigació universitària.
 • Tipologia de la demanda de llibres per al de la medicina.
 • Perfil i demandes dels afiliats als sindicats UGT.

Publicacions

 • SAURET, J. La Tàrrega electoral, on vius i què votes?. Urtx. Revista cultural de l’Urgell. 5, pp. 233-249. 1993.
  GALLET, J.; SAURET, J. Bones pràctiques en nous filons d’ocupació a Catalunya. Barcelona. G.I.P.R.O, 2002.
  SAURET, J. El impacto de la intervención pública sobre el territorio: el índice de relación e integración metropolitana, 1996.
  SAURET, J. Valores sociales y suburbanización: análisis de los factores de homogeneidad social en el proceso de suburbanización de los habitantes de Barcelona y su área de influencia, 1995.
  SAURET, J. Imagen y posicionamiento Baan business systems, 1998.
  SAURET, J. Pacto por la noche: pautas, hábitos y preferencias de ocio nocturno de los jóvenes barceloneses, 1998.
  SAURET, J. Viabilidad de un hostal residencia en el entorno del Monasterio de Cuixà, 1998.
  SAURET, J, Plan estratégico Falset siglo XXI, 1997.
  SAURET, J. Grupos de convivencia en Cataluña. Una realidad a regular, 1997.
  SAURET. J. El impacto de la intervención sobre el territorio: el caso de Coma-ruga, 1997.
  SAURET, J. Imagen y posicionamiento cadena de establecimientos MONFRAYSI, 1998.
  SAURET, J. Valoración social de la investigación universitaria, 1999.
  SAURET, J. Imagen y posicionamiento cadena de la empresa RESTAURA, 1999.
  SAURET, J. Estudio prospectivo sobre la profesión de la gestión de la cultura en Cataluña: perfiles profesionales de la Gestión Cultural, 1999.
  SAURET, J. Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2000, 2000.
  SAURET, J. Benchmarking empresas fabricantes de tornos en España. Benchmarking empresas fabricantes de tornos en España, 2000.
  SAURET, J. Balance social de los resultados de la PSS en España: 1989-1998, 2000.
  SAURET, J. Tipología de la demanda de libros para el sector de la medicina, 2001.
  SAURET, J. Market of young trends. Market of young trends, 2001.
  SAURET, J. Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2001, 2001.
  SAURET, J. Demanda de nuevos servicios por parte de los usuarios de la telefonía móvil, 2001.
  SAURET, J. Valores y deportes, 2002.
  SAURET, J. Demanda de perfils professionals i de competències formatives en el sector de l’electrònica de consum a Catalunya, 2006.
  SAURET, J. Perfil y demandas de los afiliados al sindicato UGT, 2002.
  SAURET, J. La opinión pública ante la convocatoria de huelga general ante la reforma del INEM, 2002.
  SAURET, J. Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2002, 2002.
  SAURET, J. Benchmarking empresas fabricantes controles numéricos en España, 2002.
  SAURET, J. Antropología vial para la reducción de la siniestralidad en Cataluña, 2002.
  SAURET, J. Relaciones de intermediación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo catalán, 2003.
  SAURET, J. Liderazgo, formación y deporte, 2003.
  SAURET, J. Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2003, 2003.
  SAURET, J. Demanda de servicios perfiles profesionales en el sector de la restauración en España, 2006.
  SAURET, J. El asociacionismo juvenil como referente para el mercado de trabajo, 2003.
  SAURET, J. Demanda de perfiles profesionales y de competencias formativas en el sector del metal en Cataluña, 2003.
  SAURET, J. Perfil y demanda de servicios de los trabajadores autónomos de Mataró y su área de influencia, 2004.
  SAURET, J. Perfil sociológico de los abonados en el Gran Teatro del Liceo, 2004.SAURET, J. Demanda de perfiles profesionales y de competencias formativas en el sector del metal en Cataluña, 2004.
  SAURET, J. Análisis de la demanda de formación no reglada, 2004. Disponible a:
  SAURET, J. Perfil y demanda de servicios para favorecer la exportación de las empresas del Maresme, 2005.
  SAURET, J. Perfil y demanda de servicios de los trabajadores autónomos de la comarca del Maresme, 2005.
  SAURET, J. Percepción, impacto y externalidades del turismo en la ciudad de Barcelona, 2005.
  SAURET, J. Estudio de la movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las regiones metropolitanas, el caso de la región metropolitana, 2005.
  SAURET, J. Demanda de servicios universitarios, 2005.
  SOLÉ, J.; SAURET, J. Participació Juvenil. Capital social de futur: associacionisme, formació i treball. Agripo S.A., 2004. ISBN 84-607-9695-7
  GALLET, J.: SAURET, J. Bones pràctiques en nous filons d’ocupació de Catalunya. Agripo S.A., 2002. ISBN 84-607-5910-5
  TOIRÀ, J.; SAURET, J. Balanç social dels resultats de la PSS (1989-1998). Fundació Autònoma Solidària (UAB), 2000. Dipòsit legal: R-12697-2000.
  PALLARÉS, F.; SAURET, J. L’opinió pública catalana davant les eleccions autonòmiques de 1995. pp. 27-76. Editorial Mediterrània, 1998. ISBN 84-8334-000-3

Informació de contacte: esrp@esrp.net

Translate »