Perfil d’ingrés

El perfil recomanat per a l’accés a aquest grau és el d’una persona amb vocació comunicativa, facilitat per expressar idees i capacitat creativa notable, amb interès per la comunicació i les relacions públiques en general i per la publicitat i el màrqueting en particular.

D’altra banda, es recomana per a l’accés una flexibilitat adaptativa a l’evolució de la tecnologia de la informació i la comunicació, especialment a les eines de caràcter més creatiu i comunicatiu, així com una competència lingüística sòlida, tant en el domini de les llengües oficials de a la llengua anglesa.

 

Translate »