Pràctiques Professionals

Pràctiques Professionals (12 ECTS) és una assignatura optativa que té com a finalitat que l'alumnat pugui acreditar experiència professional un cop finalitzats els estudis. Constitueixen una activitat formativa i permet aplicar els coneixements teòrics adquirits en un entorn laboral.

L'Escola ofereix un ventall de més de 200 empreses i institucions que participen en aquest programa, dins el marc normatiu dels Convenis de Cooperació Educativa.

Translate »