Curs 2021-22: PREUS MATRÍCULA MÀSTER EN DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA EN RELACIONS PÚBLIQUES


CLASSE DE

MATRÍCULA


PREU

CRÈDIT


X 60

CRÈDITS ECTS

 

TAXA ADDICIONAL

UB

(pendent actualització)

 

TOTAL EUROS

Ordinària

125

7.500

70 

7.570

FN Categoria general

120

7.200

70 

7.270

(*) Altres

115

6.900

70 

6.970

Per a titulats/ades de l’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB: Consulteu Programa de Beques específiques

(*) FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Matrícula d’Honor, Premi Extraordinari en el Batxillerat, Col·lectius Especial Protecció (discapacitat amb grau mínim del 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i fills dependents).

Curs 2021-22

Modalitats de pagament

Classe de matrícula Terminis

Pre-matrícula 1

(reserva plaça)

Setembre Octubre Novembre 2  
Cal acreditar cada curs acadèmic A triar per l’alumnat -Butlleta de Pagament – Transferència Rebut domiciliat TOTAL EUROS
ORDINÀRIA Únic 500 7.070 7.570
En 2 terminis 500 3.535 3.535
En 3 terminis 500 2.357 2.357 2.356
FN CATEGORIA GENERAL Únic 500 6.770 7.270
En 2 terminis 500 3.385 3.385
En 3 terminis 500 2.257 2.257 2.257
(*) ALTRES Únic 500 6.470 6.970
En 2 terminis 500 3.235 3.235
En 4 terminis 500 2.157 2.157 2.156
  • (1) La prematrícula és condició imprescindible per tal que la Comissió d’Admissió valori l’expedient del/de la candidat/ada.
    • L’import es retorna a la persona interessada NOMÉS en cas de que NO se li atorgui plaça en el Màster.
    • Els/les candidats/es admesos han de formalitzar la seva matrícula en el termini establert pel centre.
  • (2) El mes de novembre es regularitzen les deduccions que corresponguin.
  • L’alumnat que, per la seva titulació accés, hagi de realitzar els Complements de Formació, haurà de matricular 12 ECTS addicionals.
Translate »