PROFESSORAT PER CATEGORIA DE PERMANENTS I LABORALS

Percentatge de doctors/es i doctors/es acreditats/des i per categoria de permanents i laboral

Estàndard 4.1. Permanents No permanents Total Nombre de Doctors Acreditats % Docents acreditats (ANECA/AQU)
Curs 2019-20 1. Cal doctorat

CC, CU, CEU, tU, Agregat i assimilables en centre privats.

2. No cal doctorat

Col·laboradors i assimilables en centre privats.

Lectors/es Associats/des
Doctors 8 0 0 0 8 5 62,5%
No Doctors 0 2 0 0 2
Total 8 2 0 0 10
Translate »