Què és el VSMA?

VSMA és el nom que rep el marc en el qual s’encabeix el cicle de vida dels ensenyaments universitaris oficials. La sigla correspon a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

  • Verificació
  • Seguiment
  • Modificació
  • Acreditació

El marc VSMA es treballa de forma integrada i estructurada a través del SAIQU, amb l’objectiu de vincular tots quatre processos, establint lligams coherents entre tots ells i aconseguint una major eficiència en la seva gestió, en un context de millora contínua de la qualitat.

Documents de referència d’AQU Catalunya.

Translate »