Reconeixement de crèdits de CFGS

Únicament poden ser objecte de reconeixement els estudis finalitzats.

Per fer la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

 1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
 2. Resguard del títol.
 3. Certificat acadèmic.
 4. Plans Docents de l’any acadèmic en què es van cursar les assignatures en qüestió, en qualsevol dels formats següents:
  • En paper i amb el segell original del centre.
  • Enllaç als Plans Docents publicats a la pàgina web oficial del centre on heu cursat l’ensenyament.
  • Enllaç al BOE (i/o DOGC) pel qual s’estableix la titulació.

Un cop lliurada la documentació pertinent, l’Escola procedirà al seu estudi per tal d’emetre’n una resolució.

Taula de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIES
CFGS GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING
Gràfica Publicitària (LOE) (CFAS CGG0)

RD 1431/2012 d’11 d’octubre (BOE 03/11/2012)

Decret 245/2016 de 26 d’abril

(DOGC núm. 7110, de 29/04/2016)

 • 366104. Principis de la Publicitat (6 cr.) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 cr.) (OB)
Màrqueting i Publicitat (LOE) (CFPS CMD0)

Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu del grau superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Marketing Plan (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) (CFPS CMD2)

RD 1571/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Marketing Plan (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)
Administració i  Finances (LOE) (CFPS AGBO)

RD 1584/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)

 

 • 66108. Principis d’Organització d’Empresa (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 3661239. Taller de Documentació (6 cr.) (OB)
 • 366147. Taller de Creació d’Empreses (6 cr.) (OP)
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) (CFPS CMA0)

RD 1573/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)
Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments (LOE) (CFPS HTA0)

RD 1254/2009 de 24 de juliol (BOE 25/02/2010)

 

 • 366121. Protocol i Organització d’esdeveniments (6 ECTS) (OB)
Comerç internacional (LOE) (CFPS CMB0)

RD 1574/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)
ALTRES CFGS
 • La correspondència es resoldrà a partir de les peticions presentades.
Translate »