Reconeixement de crèdits de CFGS

Únicament poden ser objecte de reconeixement els estudis finalitzats.

Per fer la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

 1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
 2. Resguard del títol.
 3. Certificat acadèmic.
 4. Plans Docents de l’any acadèmic en què es van cursar les assignatures en qüestió, en qualsevol dels formats següents:
  • En paper i amb el segell original del centre.
  • Enllaç als Plans Docents publicats a la pàgina web oficial del centre on heu cursat l’ensenyament.
  • Enllaç al BOE (i/o DOGC) pel qual s’estableix la titulació.

Un cop lliurada la documentació pertinent, l’Escola procedirà al seu estudi per tal d’emetre’n una resolució.

Taula de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIES
CFGS GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING

Administració i Finances (LOE) (CFPS AGB0)

RD 1584/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366129. Taller de Documentació (6 ECTS) (OB)
 • 366147. Taller de Creació d’Empreses (6 ECTS) (OP)

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments (LOE) (CFPS HTA0)

RD 1254/2009 de 24 de juliol (BOE 25/02/2010)

 • 366121. Protocol i Organització d’Esdeveniments (6 ECTS) (OB)

Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa (LOE) (CFPS IPA0)

RD 1685/2011 de 18 de novembre (BOE 27/12/2011)

 • 366145. Taller d’Habilitats Professionals (6 ECTS) (OT)
 • 366139. Taller d’Especialització en Relacions Públiques (6 ECTS) (OT)

Assistència a la Direcció (LOE) (CFPS AGA0)

RD 1582/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366141. Gestió Comercial (6 ECTS) (OT)

Comerç internacional (LOE) (CFPS CMB0)

RD 1574/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)

Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) (CFPS CMA0)

RD 1573/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)

Gràfica Publicitària (LOE) (CFAS CGG0)

RD 1431/2012 d’11 d’octubre (BOE 03/11/2012)

Decret 245/2016 de 26 d’abril

(DOGC núm. 7110, de 29/04/2016)

 • 366104. Principis de Publicitat (6 ECTS) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 ECTS) (OB)

Màrqueting i Publicitat (LOE) (CFPS CMD0)

Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny,pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu del grau superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018)

Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) (CFPS CMD2)

RD 1571/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011

 • 366103. Principis de Comunicació (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)
 • 366126. Marketing Plan (6 ECTS) (OB)

Producció d’Audiovisuals i Espectacles (LOE) (CFPS ISD0)

RD 1681/2011 de 18 de novembre (BOE 18/11/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 ECTS) (OB)
 • 366134. Producció i Realització Publicitària (6 ECTS) (OP)

Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE) (CFPS ISA0)

RD 1680/2011 de 18 de novembre (BOE 18/11/2011)

 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 ECTS) (OB)
 • 366134. Producció i Realització Publicitària (6 ECTS) (OP)
ALTRES CFGS
 • La correspondència es resoldrà a partir de les peticions presentades.

 

Translate »