Reconeixement d’Experiència Professional 

Es reconeixerà l’experiència laboral i professional sempre que estigui relacionada amb les competències del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

La documentació aportada ha d’especificar, com a mínim:

  • El període en què s’ha dut a terme l’activitat professional.
  • Les hores setmanals.
  • Les funcions desenvolupades. 
Translate »