RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 16/17

QUART CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques 22 88 8 4 0 124 2 100 98.39 1.61
Metodologia de l’Activitat Publicitària 22 91 80 0 3 124 0 97.58 97.58 0
Taller de Publicitat i Relacions Públiques 62 33 12 5 1 118 5 99.12 94.92 4.24
SEGON SEMESTRE
Pràctiques I 5 111 9 0 0 125 0 100 100 0
Pràctiques II 62 33 12 5 1 118 55 99.12 94.92 4.24
Treball de Fi de Grau 113 3 2 1 0 121 2 100 98.35 1.65
Translate »