RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 17/18

QUART CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques 1 93 31 0 0 129 4 100 96.90 3.10
Metodologia de l’Activitat Publicitària 26 95 8 0 1 130 0 99.23 99.23 0
Taller de Publicitat i Relacions Públiques 65 40 19 7 0 136 5 100 96.32 3.68
SEGON SEMESTRE
Pràctiques I 2 107 16 0 0 125 0 100 100 0
Pràctiques II 65 40 19 7 0 136 5 100 96.32 3.68
Treball de Fi de Grau 123 7 3 2 0 138 3 100 97.83 2.17
Translate »