RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 18/19

QUART CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques 10 111 0 0 1 122 0 99.18 99.18 0.00
Metodologia de l’Activitat Publicitària 33 70 15 0 1 119 0 99.16 99.16 0.00
Taller de Publicitat i Relacions Públiques 55 32 17 10 0 118 4 100.00 96.61 3.39
SEGON SEMESTRE
Pràctiques I 3 94 23 0 0 120 0 100.00 100.00 0.00
Pràctiques II 55 32 17 10 0 118 4 100.00 96.61 3.39
Treball de Fi de Grau 105 5 4 0 0 116 2 100.00 98.28 1.72
Translate »