RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 19/20

SEGON CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries
Tècniques de les Relacions Públiques
Polítiques de Màrqueting
Taller de Documentació
PTaller d’Expressió Escrita
SEGON SEMESTRE
Estratègies Publicitàries
Estratègies de les Relacions Públiques
Màrqueting Estratègic
Investigació Social i Comercial
Taller d’Expressió Audiovisual
Translate »