RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 21/22

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Teoria de la Comunicació
Dret Públic i Privat
Redacció en Relacions Públiques
Redacció Publicitària
Redacció Periodística
SEGON SEMESTRE
Principis d’Economia
Tècniques d’Investigació Sociològica
Documentació Informativa
Retòrica i Oratòria
Anglès: Expressió Escrita
Translate »