DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula  Informació Pública Professorat
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

RESULTATS ACADÈMICS
Curs Valor

Taxa d’èxit

% d’alumnes que superen les assignatures respecte alumnes presentats.

21/22 %
22/23 %
23/24 %
24/25 No correspon

Taxa de no presentats

% d’alumnes no presentats respecte matriculats.

 

21/22 %
22/23 %
23/24 %
24/25 No correspon

Taxa de repetidors sobre el total d’alumnes

Alumnes repetidors sobre el total d’alumnes.

21/22 %
22/23 0,01%
23/24 0,37%
24/25 No correspon

Taxa de repetidors per assignatura

Per a cada una de les assignatures, detall del % d’estudiants que han matriculat per segona vegada o ss respecte total d’alumnes matriculats.

 

21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 Detall
24/25 No correspon

Taxa d’abandonament inicial

% d’estudiants de nou accés que no es tornen a matricular el curs següent.

21/22 %
22/23 %
23/24 %
24/25 No correspon

Taxa d’abandonament

% entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat en aquest any acadèmic ni en l’anterior.

Disponible en (n+2)

 

21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 No correspon (n)

Taxa de graduació

% entre els estudiants d’una cohort d’entrada que s’han graduat el curs previst
de graduació (n) o el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort.

Disponible en (n+1)

21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en  (n)

Taxa d’eficiència

% de crèdits  totals que hauria d’haver matrículat una cohort dividit pel total de crèdits que han matriculats els estudiants graduats.

Disponible en (n+1)

21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponibles en n
Durada mitjana dels estudis per cohort 21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 No correspon (n)

Taxa de rendiment

% de crèdits ordinaris superats dividit pel total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament

21/22 %
22/23 %
23/24 %
24/25 No correspon
Translate »