DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Professorat
Resultats Suport a l’aprenentatge

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

RESULTATS ACADÈMICS
Curs Valor

Taxa de repetidors sobre el total d’alumnes

Alumnes repetidors sobre el total d’alumnes.

21/22 0%
22/23 0%
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Taxa d’abandonament

% entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat en aquest any acadèmic ni en l’anterior.

Disponible en (n+2)

 

21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 No correspon (n)

Taxa de graduació

% entre els estudiants d’una cohort d’entrada que s’han graduat el curs previst
de graduació (n) o el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort.

Disponible en (n+1)

21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en  (n)

Taxa d’eficiència

% de crèdits  totals que hauria d’haver matrículat una cohort dividit pel total de crèdits que han matriculats els estudiants graduats.

Disponible en (n+1)

21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponibles en n
Durada mitjana dels estudis per cohort 21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 No correspon (n)

Taxa de rendiment

% de crèdits ordinaris superats dividit pel total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament

21/22 68,12%
22/23 91,07%
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »