Sistema d’Enquestes de Satisfacció

L’Escola disposa d’un sistema estandarditzat d’enquestes sobre la satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat, la satisfacció dels estudiants graduats sobre la satisfacció sobre els serveis, activitats i instal·lacions.

SISTEMA D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
METODOLOGIA
Tipus d’entrevista:
Entrevistes realitzades mitjançant el sistema CAWI (Computer-assisted web interviewing), de forma totalment anònima
Tipus de resposta:
Les enquestes (a excepció del Model 6) es responen segons el grau de satisfacció, triant entre 1 (deficent), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent)
QUÍ? QUÈ? QUAN?
ESTUDIANTS Model 1 (NA) Una vegada
Model 2 (assignatura) Cada semestre (una per assignatura)
Model 12 (instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 13 (SAE) Cada curs
Model 14 (PAT) Cada curs
Model 3 (TFG) Una vegada (TFG superat)
Model 8 (Pràctiques) NOMÉS si fa Pràctiques
Model 11 (Mobilitat) NOMÉS si fa Mobilitat
TITULATS Model 5 (Fi d’Estudis) Una vegada
Model 6 (Ocupabilitat) NOMÉS si demana i recull el Títol
PROFESSORAT Model 4 (PDI) Cada semestre
Model 12 (instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 15 (Jornades de Formació) NOMÉS si fa Jornades de Formació
PASS Model 7 (PASS) Cada curs
Model 12 (instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 15 (Jornades de Formació) NOMÉS si fa Jornades de Formació
OCUPADORS Model 9 (empreses Pràctiques) NOMÉS si tenen estudiants en Pràctiques
Model 10 (empreses Treball) NOMÉS si contracten estudiants/egressats
Translate »