Vull publicar una oferta de pràctiques

Els Convenis de Col·laboració de Pràctiques Externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona en Empreses i Institucions legitimen les pràctiques dels nostres estudiants a les vostres organitzacions.
Es tracta d’un format que apropa l’alumnat a la realitat laboral i professional. Per a les institucions és una oportunitat per identificar els/les millors candidatures per a futures insercions laborals.
L’estudiantat en pràctiques manté en tot moment la seva condició acadèmica, per tant l’assistència a classe i a les convocatòries d’examen són prioritàries en tot moment.
Les funcions i requisits que les organitzacions sol·licitin hauran de ser validades per la Comissió de Qualitat del centre, la qual ha de vetllar per la pertinença de les tasques que desenvolupen els/les alumnes i que han d’ajustar-se als resultats de l’aprenentatge vinculats a l’ensenyament.

Normativa
Són d’aplicació les normes establertes en el RD 1493/2011, de 24 d’octubre. També, en el RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol. I per últim, en la Disposició Addicional 52a del RD-Llei 2/2023 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quin és el procediment?

  1. Entreu a l’aplicatiu i registreu-vos.
  2. Activeu consentiment a l’aplicació de l’RGPD.
  3. Introduïu les dades de l’organització o empresa.
  4. Introduïu la vostra oferta, un cop l’Escola us doni d’alta.
  5. Un cop validades les funcions, gestioneu les candidatures a mida que vagin entrant.
  6. Marqueu en l’aplicatiu l’estudiant seleccionat per iniciar l’elaboració del Conveni.
   Podeu consultar –que no omplir- el model de document en funció de l’ensenyament en el que l’estudiant està matriculat:
                  • Cursant el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (vegeu conveni)
  7. Formalitzeu la signatura electrònica del conveni de pràctiques externes (Adobe Sign). La mitjana de temps per aquest tràmit és d’una setmana aproximadament.MOLT IMPORTANT:
   No tindrà cap validesa legal ni acadèmica, l’activitat de pràctiques que no estigui degudament signada per l’Escola, l’alumne/a i l’Organització.

  Vull publicar una oferta de treball

  Portem més de 50 anys formant professionals. L’alumnat i els egressats de l’Escola són persones qualificades i amb molta experiència, en part gràcies a les diverses estades de pràctiques que han fet.

  Quin és el procediment?

  1. Entreu a l’aplicatiu i registreu-vos.
  2. Consentiment a l’aplicació de l’RGPD.
  3. Introduïu les dades de l’organització o empresa.
  4. L’Escola us dona d’alta.
  5. Introduïu la vostra oferta.
  6. L’Escola valida la vostra oferta.
  7. Gestioneu les candidatures rebudes.
  8. Tancament de la vostra oferta.

   

  Gestió de pràctiques i ocupació

  Horari: de 9 a 15 i de 16 a 17.30.
  Persona encarregada: Sra. Marta Bolea
  Contacte: practiques@esrp.net

   

  Translate »