Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

L’objectiu dels estudis és el de formar persones que puguin desenvolupar tasques tècniques en aquest sector, amb capacitat d’iniciativa i d’innovació i amb ple domini dels fonaments teòrics que sustenten la comunicació social i la seva dimensió ètica. Aquests fonaments, per altra banda, han de permetre als graduats la seva continuïtat en la formació superior i en la recerca. 

Formem professionals competents, tant en l’àmbit teòric com en la pràctica i, per això, la majoria dels nostres docents combinen l’ensenyament amb l’activitat professional. Acompanyem a l’alumnat en el seu camí, oferint una atenció personalitzada mitjançant el/la tutor/a i el servei de Gestió Acadèmica, per tal de garantir el seu èxit acadèmic, personal i professional.

Oferim una docència multidisciplinar que manté equilibri entre les tres matèries. L’estudiantat es podrà especialitzar triant entre l’ampli ventall d’optatives programades durant el quart curs.

La durada de l’estudi és de quatre cursos acadèmics.

 

Dades bàsiques

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Aprovació del grau BOE núm. 134 de 13.05.2020
Ubicació Sepúlveda, 50                        (08015, Barcelona)
Per facilitar la formació multidisciplinar, el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting té una estructura equilibrada entre les tres matèries principals:
  • Publicitat 20% 20%
  • Relacions Públiques 20% 20%
  • Màrqueting 20% 20%
  • Transversals: Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 30% 30%
  • Altres ciències socials 10% 10%
Translate »