Principios de Marketing

    Autors: Dra. Josefa BORIA REVERTER
    Registre: 366109:07-2019

Unitat 1: Conceptos fundamentales del Marketing

Unitat 2: Vocabulario básico del Marketing

Unitat 3: Aspectos básicos del Mercado y de la Competencia

Unitat 4: Análisis del Consumidor

Unitat 5: Aspectos básicos de la Ley de la Oferta y la Demanda

Unitat 6: Marketing Sectorial e Internacional

Per consultar el text complet contacteu amb esrp@esrp.net

Translate »