Beques específiques

 

MÀSTER EN DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA EN RP
Curs 2022-23
EGRESATS/DES DE L’ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES (amb titulació d’accés) PLACES BECADES PREU MÀSTER IMPORT BECAT IMPORT A PAGAR
Beca a la Excel·lència Acadèmica: Per a expedients amb mitjana aritmètica igual o superior a 9,5 6 7.570 € 7.500 € 70 €
 Per a expedients amb mitjana aritmètica igual o superior a 8 6 7.570 € 2.500 € 5.070 €
Resta d’egressats/des Fins a 30 7.570 € 1.500 € 6070 €
(*) En casos de Família Nombrosa y Col·lectius d’Especial Protecció s’aplicarà addicionalment el descompte establert en el Decret de Preus Públics.
Translate »