Què és?

L’Erasmus+ Estudis és un programa de mobilitat creat a partir d’acords interuniversitaris que permet a l’alumnat estudiar en una universitat europea. Aquest contribueix al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat.

Els estudiants poden gaudir d’aquesta experiència durant el segon semestre del quart curs.

Gràcies al conveni de mobilitat signat, l’alumne no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. Com a molt, se li podrà exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiant, utilització de diversos materials, etc.

Es garanteix el reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destí en cas d’haver estat acordats abans de l’estada i sempre i quan es superin amb èxit els crèdits matriculats.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Heu de tenir en compte que s’han de cursar i superar 30 crèdits equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).

Per a més informació, contacteu amb nosaltres al correu: internacional@esrp.net

A banda dels intercanvis acadèmics amb altres universitats, l’alumnat també pot optar a l’Erasmus Pràctiques.

Translate »