Què és?

El SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat nacional que permet realitzar estades a altres universitats espanyoles. Aquest contribueix al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat.

Els estudiants poden gaudir d’aquesta experiència durant el segon semestre del quart curs o durant el curs sencer, depenent de la universitat de destí escollida.

Gràcies al conveni de mobilitat signat, l’alumne no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. Com a molt, se li podrà exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiant, utilització de diversos materials, etc.

Es garanteix el reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destí en cas d’haver estat acordats abans de l’estada i sempre i quan es superin amb èxit els crèdits matriculats.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Heu de tenir en compte que s’han de cursar i superar 30 crèdits equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).

Per a més informació, contacteu amb nosaltres al correu: internacional@esrp.net

Translate »