DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Captació, admissió i matriculació Complements formatius Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

DADES GENERALS
Curs Valor
Oferta de places 21/22 30
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants de nou ingrés 21/22
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
En procés d’elaboració 21/22
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
En procés d’elaboració 21/22
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
En procés d’elaboració 21/22
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »