DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula  Informació Pública Professorat
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

1. Qualitat del Programa Formatiu

Oferta, demanda i matrícula; Procedencia; Complements Formatius (1.3)

Curs Valor
Oferta de places 21/22 30
22/23 30
23/24 30
24/25 30
Estudiants de nou ingrés 21/22 3
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Nombre total matriculats 21/22 3
22/23 5
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Titulats al darrer curs 21/22 1
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen de la mateixa universitat 21/22 1
22/23 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 21/22 1
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat 21/22 1
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 21/22 0
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon sara
Alumnes titulats que han cursat complements formatius 21/22 0
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Mitjana de crèdits en complements formatius dels alumnes que n’han cursat 21/22 12
22/23 No correspon
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »