DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Professorat
Resultats Suport a l’aprenentatge

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

1. Qualitat del Programa Formatiu

Oferta, demanda i matrícula; Procedencia; Complements Formatius (1.3)

Curs Valor
Oferta de places 21/22 30
22/23 30
23/24 30
24/25 30
Estudiants de nou ingrés 21/22 Total: 3
Dones: 1
Homes: 2
22/23 Total: 5
Dones: 5
Homes: 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Nombre total matriculats 21/22 Total: 3
Dones: 1
Homes: 2
22/23 Total: 5
Dones: 5
Homes:0 
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Titulats al darrer curs 21/22 Total: 1
Dones: 0
Homes: 1
22/23

No disponible

Total: 
Dones: 
Homes: 

23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen de la mateixa universitat 21/22 Total: 1
Dones: 1
Homes: 0
22/23 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 21/22 Total: 1
Dones: 0
Homes: 1
22/23 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat 21/22 Total: 1
Dones: 0
Homes: 1
22/23 0 
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 21/22 0
22/23 Total: 5
Dones: 5 
Homes: 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon sara
Alumnes titulats que han cursat complements formatius 21/22 Total: 1
Dones: 0
Homes: 1
22/23 Total: 3
Dones: 3
Homes: 0
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Mitjana de crèdits en complements formatius dels alumnes que n’han cursat 21/22 12
22/23 12
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »