Satisfacció dels grups d’interès

SISTEMA D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
METODOLOGIA
Tipus d’entrevista:
Entrevistes realitzades mitjançant el sistema CAWI (Computer-assisted web interviewing), de forma totalment anònima.
Tipus de resposta:
Les enquestes (a excepció del Model 6) es responen segons el grau de satisfacció, triant entre 1 (deficent), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).
QUI? QUÈ? QUAN?
ESTUDIANTS Model 1 Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés Una vegada
Model 2 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent Cada semestre (una per assignatura)
Model 12 Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre Cada curs
Model 13 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) Cada curs
Model 14 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT) Cada curs
Model 3 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a Una vegada (TFG superat)
Model 8 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre NOMÉS si fa Pràctiques
Model 11 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del centre NOMÉS si fa Mobilitat
TITULATS Model 5 Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis) Una vegada
Model 6 Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
NOMÉS si demana i recull el Títol
PROFESSORAT Model 4 Enquesta de Satisfacció del Professorat Cada semestre
Model 12 Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre Cada curs
Model 15 Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació NOMÉS si fa Jornades de Formació
PASS Model 7 Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS) Cada semestre
Model 12 Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre Cada curs
Model 15 Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació NOMÉS si fa Jornades de Formació
OCUPADORS Model 9 Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre NOMÉS si tenen estudiants en Pràctiques
Model 10 Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre NOMÉS si contracten estudiants/egressats

 

Resultats per any
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Translate »