HORES IMPARTIDES DE DOCÈNCIA AULA (HIDA) SEGONS CATEGORIA DE PROFESSORAT I DOCTORAT
Estàndard 4.1. Permanents (1 i 2) No permanents Total Hores
Curs 2022-23

1. Cal doctorat

CC, CU, CEU, tU, Agregat i assimilables en centre privats.

2. No cal doctorat

Col·laboradors i assimilables en centre privats.

Lectors/es Acreditats/des Altres
Doctors 2.760 0 0 0 0 2.760
No Doctors 0 2.160 0 0 0 2.160
Total 2.760 2.160 0 0 0 4.920
Translate »