PROFESSORAT PER CATEGORIA DE PERMANENTS I LABORALS
Percentatge de doctors/es i doctors/es acreditats/des i per categoria de permanents i laboral
Estàndard 4.1. Permanents No permanents Total Nombre de Doctors Acreditats % Docents acreditats (ANECA/AQU)
Curs 2022-23

1. Cal doctorat

CC, CU, CEU, tU, Agregat i assimilables en centre privats.

2. No cal doctorat

Col·laboradors i assimilables en centre privats.

Lectors/es Acreditats/des
Doctors 12 0 0 0 12 7 58,33%
No Doctors 0 13 0 0 13
Total 12 13 0 0 25

 

Translate »