PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Recursos Materials i Serveis Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

Recursos Materials i Serveis – Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

RECURSOS MATERIALS I SERVEIS
Curs Valor
Enquestes: Satisfacció dels estudiants amb els espais i els equipaments utilitzats per dur a terme les assignatures, i les instal·lacions del centre 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Enquestes: Satisfacció dels estudiants amb el material d’estudi i consulta de les assignatures 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Resultats de la Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Temps de resposta a les queixes rebudes al centre 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
KO Temps de resolució a les reclamacions rebudes al centre 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Millores esdevingudes de les queixes, reclamacions i suggeriments rebuts 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »