Segons el grau de coneixement dels idiomes autonòmics – Curs 20/21

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2020-2021
Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total
Català comprensió escrita
Bo
Regular
Nul
Català comprensió oral
Bo
Regular
Nul
Català expressió escrita
Bo
Regular
Nul
Català expressió oral
Bo
Regular
Nul
Castellà comprensió escrita
Bo
Regular
Nul
Castellà comprensió oral
Bo
Regular
Nul
Castellà expressió escrita
Bo
Regular
Nul
Castellà expressió oral
Bo
Regular
Nul
Translate »