Resum resultats d’Enquestes 2022-2023
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2022 – juliol 2023
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 157 62 39,49 4,2 0,65
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent
Total 4.868 2.023 43,64 3,67 0,65
1r Curs 1.588 908 57,17 3,4 0,91
2n Curs 1.439 603 41,90 3,76 0,91
3r Curs 1.426 280 19,6 3,77 0,81
4t Curs (optatives) 415 232 55,9 3,78 0,99
Màster
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 37 24 66,49 No correspon No correspon
1r Semestre 18 10 55,56 4,9 0,3
2n Semestre 19 14 73,68 4,3 0,7
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 26 22 13,76 9,8 0,4
1r Semestre 13 11 6,88 4,9 0,2
2n Semestre 13 11 6,88 4,9 0,2
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total 29 10 34,48 3,8 3,6
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 622 102 63,75 4,8 1,04
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 583 142 88,75 3,2 1,26
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 583 46 28,75 2,9 1,44
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Docents (1r semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Docents (2n semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
PASS (1r Semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
PASS (2n semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon

 

Translate »