PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Curs Valor
Valoració dels estudiants de les pràctiques realitzades curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Valoració dels tutors de les pràctiques curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Estudiants de la cohort que han superat les pràctiques externes 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Estudiants que realitzen les pràctiques externes a la Universitat 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la Universitat 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible en (n)
23/24 Disponible en (n)
Translate »