Grau en Publicitat i Relacions Públiques (en extinció)

És un títol adaptat a l’Espai Europeu d’Educació superior que combina la Publicitat i les Relacions Públiques. Aquestes dues disciplines tenen una càrrega lectiva similar, a més de les assignatures obligatòries, l’Escola ofereix assignatures optatives per aprofundir la matèria que es prefereixi. És un grau en procés d’extinció, el deixarem d’oferir. A partir del curs 2020, l’alumnat es pot matricular del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

Dades bàsiques
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Ubicació Sepúlveda, 50 (08015, Barcelona)
Per facilitar la formació multidisciplinar, el Grau en Publicitat i Relacions Públiques té una estructura equilibrada entre les dues matèries principals:
  • Publicitat i Relacions Públiques 27,65% 27,65%
  • Publicitat 21,28% 21,28%
  • Relacions Públiques 21,28% 21,28%
  • Ciències socials 29,78% 29,78%
Translate »