Pla d’Extinció

Un cop l’Escola Superior de Relacions Públiques deixa d’oferir el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, els estudiants tenen dret a finalitzar els estudis fins que s’hagin esgotat les convocatòries previstes i s’hagin exhaurit les possibilitats de matricular-se de les assignatures del pla en extinció.