Quins són els requisits?

  • Estar en possessió de DNI o NIE vàlid.
  • Tenir un mínim de 45 crèdits superats.
  • Estar matriculat en el curs en què es sol·licita la plaça d’intercanvi.
  • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a les assignatures optatives del Grau.
  • Acreditar el nivell B2 d’idioma espanyol, en cas de no ser llengua materna. Consulta aquí les acreditacions vàlides.
Translate »