PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Recursos Materials i Serveis Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

 Captació, Admissió i Matriculació

Curs Valor

Demanda en 1a opció

Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertades.

19/20 1,30
20/21 1,92
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Demanda total

Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertades.

19/20 6,13
20/21 7,44
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Nota de tall

Nota accés/admissió del darrer estudiant admès.

19/20 8,648
20/21 9,238
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Nota quintill

Valor nota accés/admissió del quintil: valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés, segons vies d’accés.

19/20

Via 0: 10,88/14
Via 7: 10,65 /14
Via 4: 10,89/14
Via 8:—- 

 

20/21

Via 0: 11,37/14
Via 7: 11,21/14
Via 4: 11,01 /14
Via 8: 9,70/14

 

21/22 No correspon
22/23 No correspon

Nota mitjana d’admissió

Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés, segons vies d’accés.

19/20 Via 0: 10,88
Via 4: 10,89
Via 7: 10,71
Via 8: 8,42
Via 9:  —- 
20/21 Via 0: 8,76
Via 4: 8,72
Via 7: 8,11
Via 8: 8,29
Via 9: 6,69
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Perfil socio demogràfic de l’alumnat de nou accés Document UB

Taxa de matriculació en primera opció

Matriculats en 1a preferència respecte del total de sol.licituds en 1a preferència.

19/20 50,62
20/21 60
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Estudiants temps complet

Percentatge d’estudiants matriculats a temps complet.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Perfil d’ingrés

Percentatge dels estudiants de nou ingrés que compleixen amb el perfil d’ingrés suggerit per cursar l’ensenyament respecte al nombre total d’estudiants de nou ingrés.

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Satisfacció dels estudiants del procés matriculació

Valor mitjà obtingut a l’enquesta inicial de satisfacció Escola: Model 1. Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés.

Publicat detall al web:

19/20 3,9
20/21 3,6
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés 19/20 enllaç
20/21 enllaç
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats Crèdits matriculats. <15 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 No correspon
22/23 No correspon
<30 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 No correspon
22/23 No correspon
<45 ECTS 19/20 10.5960
20/21 4.0268
21/22 No correspon
22/23 No correspon
≥45 ECTS 19/20 89.4040
20/21 95.9732
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Sol·licitants per preferència Publicat detall: TAULA
Activitats de captació Nombre total de potencials nous alumnes atesos 19/20 enllaç
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »