PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

 

 

CAPTACIÓ, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ
Curs Valor

Demanda en 1a opció

Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertades.

19/20 1,30
20/21 1,92
21/22

Total: 1,71

Homes: 0,36

Dones: 1,34

22/23

Total: 1,73

Homes: 0,33

Dones: 1,40 

23/24 No correspon

Demanda total

Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertades.

19/20 6,13
20/21 7,44
21/22

Total: 6,98

Homes: 1,68

Dones: 5,30

22/23

Total: 7,56

Homes: 1,93

Dones: 5,63 

23/24 No correspon

Nota de tall

Nota accés/admissió del darrer estudiant admès.

19/20 8,648
20/21 9,238
21/22 9,522
22/23 9,274
23/24 8,802

Nota quintil per via d’accés (sobre 14)

Valor nota accés/admissió del quintil.

Quintil: valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés.

19/20 Via 0: 10,88
Via 7: 10,65 
Via 4: 10,89 
20/21 Via 0: 11,37
Via 7: 11,21
Via 4: 11,01
Via 8: 9,70 
21/22

Via 0: 11,76

Via 4: 11,59

Via 7: 10,44

Via 8: 10,37

Via 9: 6,38

22/23

Via 0: 11,44

Via 7: 10,83

Via 4: 11,27

23/24 No correspon

Nota mitjana d’admissió

Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés, segons vies d’accés.

19/20 Via 0: 10,88
Via 4: 10,89
Via 7: 10,71
Via 8: 8,42
Via 9:  —- 
20/21 Via 0: 8,76
Via 4: 8,72
Via 7: 8,11
Via 8: 8,29
Via 9: 6,69
21/22 Via 0: 10,46
Via 4: 10,41
Via 7: 10,36
Via 8: 10,37
Via 9:  —- 
22/23

Via 0: 10,07

Via 4: 10,51

Via7: 10,19

Via 8: —-

Via 9: —-

Via 12: —-

23/24 No correspon
Perfil socio demogràfic de l’alumnat de nou accés Detall

Taxa de matriculació en primera opció

Matriculats en 1a preferència respecte del total de sol.licituds en 1a preferència.

19/20 50,62%
20/21 60%
21/22 50,19%
22/23 46,71%
23/24 No correspon

Estudiants temps complet

Percentatge d’estudiants matriculats a temps complet.

Un estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS.

Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a la Acreditació de Graus i Màsters.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 99,55%
22/23 99,65%
23/24 No correspon

Satisfacció dels estudiants del procés matriculació 

Valor mitjà obtingut a l’enquesta: Model 1 Satisfacció dels estudiants de Nou Accés.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

19/20 3,9
20/21 3,6
21/22 3,9
22/23 4,2
23/24 No correspon
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés 19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats Crèdits matriculats. <15 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon
<30 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 0,90%
22/23 4,82%
23/24 No correspon
<45 ECTS 19/20 10.60%
20/21 4%
21/22 5,40%
22/23 5,68%
23/24 No correspon
≥45 ECTS 19/20 89.40%
20/21 96%
21/22 93,69%
22/23 89,48%
23/24 No correspon
Sol·licitants per preferència Detall
Activitats de captació

Nombre d’accions de captació:

Jornades de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament…

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

19/20 12*
20/21 42*
21/22 22
22/23 25
23/24 No correspon

Nombre total de potencials nous alumnes atesos.

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

19/20 137*
20/21 183*
21/22 307
22/23 446
23/24 No correspon
Translate »