4,2023 

Resum resultats d’Enquestes 2019-2020
Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2019 -setembre 2020
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 160 79 49,38 3,9 0,84
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent                   1r Semestre                  2n Semestre
Total 1508 535 35,48 3,43 1,01
1r Curs 1508 535 35,48 3,43 1,01
2n Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
3r Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 13 13 100,00 4,20 0,83
1r Semestre 6 6 100,00 4,00 0,74
2n Semestre 7 7 100,00 4,40 0,92
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)      
Total 22 22 100,00 4,60 0,30
1r Semestre 11 11 100,00 4,57 0,29
2n Semestre 11 11 100,00 4,64 0,31
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 205 43 23,90 4,20 1,06
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 160 34 21,25 3,8 1,1
Model 14 – Enquesta de Satisfacciódels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 160 36 22,50 3,0 1,4
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 48 47 97,92 4,35 1,30
Docents (1r semestre) 18 18 100,00 4,35 1,30
Docents (2n semestre) 13 13 100,00 4,40 1,40
PASS (1r Semestre) 9 9 100,00 4,85 0,40
PASS (2n semestre) 8 7 87,50 4,90 0,40

 

Translate »