Pla d’Estudis

 

TÍTOL DE POSTGRAU D’INICIACIÓ I SUPORT A LA RECERCA I A LA DOCÈNCIA
ITINERARI CURRICULAR
ASSIGNATURES CRÈDITS
Iniciació a la recerca universitària       2
Iniciació a la docència universitària       2
Suport a la recerca universitària       2
Suport a la docència universitària       2
Política universitària: aplicació al Centre       2
Gestió universitària i qualitat       2
Pla d’Acció Tutorial       2
Treball de Fi de Grau i de Màster       2
Gestió de l’estrès       2
Suport a la publicació dels resultats de la recerca       2
Lideratge i gestió d’equips en la Recerca       2
Comunicació oral i escrita de la recerca       2
Planificació i organització docent       2
Metodologies docents i avaluació de l’aprenentatge       2
Millora i innovació docent       2
Noves tecnologies aplicades a la docència       2
Comunicació i docència       2
Lideratge i gestió d’equips en la docència       2
Translate »