Objectius específics

  • Presentar i analitzar metodologies, sistemes d’organització docent i tutorial, propostes d’utilització de materials docents i procediments d’avaluació que ajudin a millorar l’aprenentatge de l’estudiantat.
  • Afavorir una millora continuada de la docència, tot impulsant la innovació docent.
  • Afavorir la recerca i la investigació orientada a la publicació per a compartir amb la resta de la comunitat científica.
  • Impulsar el treball en equips docents i d’intercanvi d’experiències docents i d’investigació i recerca.
  • Millorar el procés d’avaluació de la docència i impulsar el reconeixement de la docència de qualitat.
  • Donar suport a la tasca docent, així com ampliar i contextualitzar les accions de formació i d’assessorament al professional.
  • Donar suport a la tasta de recerca i investigació i a la publicació de resultats.
  • Millorar els sistemes i les formes de comunicació sobre temes docents en el sí del centre, i amb la comunitat científica en general.
Translate »