Reconeixement per estudis de Grau

Per fer la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

  1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
    2. Certificat Acadèmic.
    3. Plans Docents de l’any acadèmic en què es van cursar les assignatures en qüestió amb el segell original del centre.
    4. Pla d’Estudis amb el segell original del centre.
    5. Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient*.

*En cas que els estudis cursats no hagin conduït a l’obtenció un títol i que el/la estudiant no hagi comunicat la voluntat de simultaniejar estudis.

 

Translate »