Quins indicadors?

Les dades i indicadors quantitatius que es recullen i valoren durant el procés de seguiment a partir de la implantació dels PEQ, estan disponibles per a la seva consulta en aquest web.

Les dades, un cop valorades d’acord amb els PEQ, serveixen de base per a la presa de decisions i les propostes d’accions de millora. Es poden agrupar en dades de tipus acadèmic, dades de satisfacció basades en opinió d’alumnes i titulats sobre l’acció docent del professorat, la planificació de les assignatures, els estudis i els serveis en general i, finalment, dades relatives a la inserció laboral d’alumnes i titulats.

Translate »