Documentació de Matrícula: M. Honor Batxillerat o Avaluació COU

La M. Honor al Batxillerat o Avaluació del COU correspon a una qualificació final de batxillerat igual o superior a 9 amb menció de “Matrícula d’Honor” o Premi Extraordinari de Batxillerat.

Per acreditar aquesta situació, cal fer arribar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

  • Certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

 

Translate »