Resum resultats d’Enquestes 2020-2021
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2020 -juliol 2021
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 165 111 67,27 3,3 1,14
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent            1r Semestre            2n Semestre
Total 2981 1544 50,51 3,52 0,99
1r Curs 1611 1070 66,42 3,66 0,99
2n Curs 1370 474 34,60 3,37 1,02
3r Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 21 19 90,91 No correspon No correspon
1r Semestre 10 10 100,00 No correspon No correspon
2n Semestre 11 9 81,82 No correspon No correspon
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 25 25 100,00 No correspon No correspon
1r Semestre 11 11 100,00 No correspon No correspon
2n Semestre 14 14 100,00 No correspon No correspon
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total 124 111 89,52 4,0 0,96
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 335 80 23,88 4,2 No correspon
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 302 79 26,16 3,5 1,18
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 302 105 34,77 2,9 1,28
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 48 47 97,92 4,35 1,30
Docents (1r semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Docents (2n semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
PASS (1r Semestre) 4 4 100,00 5 No correspon
PASS (2n semestre) 4 4 100,00 5 No correspon

 

Translate »