Memòries Acadèmiques

Les memòries anuals de la Facultat inclouen les dades acadèmiques i d’activitat principal de la institució durant cada curs. Es troben disponibles a l’apartat de publicacions del  web de la Facultat, juntament amb altres materials i, també, al dipòsit institucional d’accés obert de la UB.

  • Memòria acadèmica 2009-2010
  • Memòria acadèmica 2010-2011
  • Memòria acadèmica 2011-2012
  • Memòria acadèmica 2012-2013
  • Memòria acadèmica 2013-2014
  • Memòria acadèmica 2014-2015
  • Memòria acadèmica 2015-2016
  • Memòria acadèmica 2016-2017
  • Memòria acadèmica 2017-2018
Translate »