Dades – Grau en Publicitat i Relacions Públiques

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

16/17

17/18

18/19

19/20

DADES MATRÍCULA
Nous estudiants 150 152 136 EN EXTINCIÓ
Total matriculats 553 568 554 EN EXTINCIÓ
Nota de tall 8,07 8,28 8,52 EN EXTINCIÓ
DADES PREINSCRIPCIÓ
Nombre sol·licituds 962 913 (pendent) EN EXTINCIÓ
Sol·licituds 1a opció 232 215 (pendent) EN EXTINCIÓ
Places ofertes 120 120 120 EN EXTINCIÓ
Estudiants nou accés 150 152 136 EN EXTINCIÓ
VIES D’ACCÉS
Batxillerat/ COU amb PAU 132 127 106 EN EXTINCIÓ
Diplomat/Llicenciat EN EXTINCIÓ
FP2/CFGS 8 7 17 EN EXTINCIÓ
Universitaris amb PAU 10 13 5 EN EXTINCIÓ
Universitaris amb FP2/CFGS 1 1 EN EXTINCIÓ
Més grans de 25 anys 1 EN EXTINCIÓ
Més grans de 40 anys EN EXTINCIÓ
Més grans de 45 anys EN EXTINCIÓ

TAXES

16/17

17/18

18/19

19/20

RENDIMENT 93,76% 94,29% 95.05% 97.22%
GRADUACIÓ (per cohort) (12/13)
77,17%
(13/14)
84,96%
(14/15)
66%
ABANDONAMENT (per cohort) (12/13)
14,17%
(13/14)
15,33%
(14/15)
19.86%
EFICIÈNCIA 97,03% 96,86% 96.08% 96.17%
ÈXIT 95,23% 96,09% 96.32% 97.91%

RENDIMENT D’ASSIGNATURES

16/17

17/18

18/19

19/20

PRIMER CURS resum resum resum resum
SEGON CURS resum resum resum resum
TERCER CURS resum resum resum resum
QUART CURS resum resum resum resum
OPTATIVES resum resum resum resum
Translate »