Dades – Grau en Publicitat i Relacions Públiques

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

16/17

17/18

18/19

19/20

DADES MATRÍCULA
Nous estudiants 150 152 136
Total matriculats 553 568 554
Nota de tall 8,07 8,28 8,52
DADES PREINSCRIPCIÓ
Nombre sol·licituds 962 913 (pendent)
Sol·licituds 1a opció 232 215 (pendent)
Places ofertes 120 120 120
Estudiants nou accés 150 152 136
VIES D’ACCÉS
Batxillerat/ COU amb PAU 132 127 106
Diplomat/Llicenciat
FP2/CFGS 8 7 17
Universitaris amb PAU 10 13 5
Universitaris amb FP2/CFGS 1 1
Més grans de 25 anys 1
Més grans de 40 anys
Més grans de 45 anys

TAXES

16/17

17/18

18/19

19/20

RENDIMENT 93,76% 94,29% 95.05%
GRADUACIÓ (per cohort) (12/13)
77,17%
(13/14)
84,96%
(14/15)
66%
ABANDONAMENT (per cohort) (12/13)
14,17%
(13/14)
15,33%
(14/15)
19.86%
EFICIÈNCIA 97,03% 96,86% 96.08%
ÈXIT 95,23% 96,09% 96.32%

RENDIMENT D’ASSIGNATURES

16/17

17/18

18/19

19/20

PRIMER CURS resum resum resum resum
SEGON CURS resum resum resum resum
TERCER CURS resum resum resum resum
QUART CURS resum resum resum resum
OPTATIVES resum resum resum resum
Translate »