Opinió dels graduats

Des del curs 2013, AQU, amb l’acord de totes les universitats catalanes, fa arribar una enquesta de satisfacció a tots els egressats. L’enquesta pretén recollir dades que permetin valorar la satisfacció dels titulats en relació a tots els aspectes objecte del seguiment dels graus: pla d’estudis, professorat, metodologia, avaluació, pràctiques, treballs finals, serveis, recursos i instal·lacions, orientació i atenció rebuda, etc.

  • Enquesta 2013: per centres, per ensenyaments
  • Enquesta 2014: per centres, per ensenyaments
  • Enquesta 2015: per centres, per ensenyaments
  • Enquesta 2016: per centres, per ensenyaments
  • Enquesta 2017: per centres
Translate »