RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Optatives 19/20

OPTATIVES

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

Agenda Setting i Grups de Pressió
Programa de Mobilitat
Comportament Social i Dinàmica de Grups
Lideratge i Formació d’Equips de Treball
Noves Teconologies Aplicades a la Publicitat
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques
Protocol: Teoria i Tècnica
Publicitat en Sectors Especialitzats
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats
Responsabilitat Social Corporativa
Sistemes d’Organització Política i Administrativa
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions
Translate »