RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 19/20

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries
Tècniques de Relacions Públiques
Creativitat Publicitària
Pla de Màrqueting
Gestió Empresarial i Financera
SEGON SEMESTRE
Planificació i Mitjans Publicitaris
Legislació Publicitària i de Relacions Públiques
Recursos Humans
Anglès: Expressió Oral
Translate »