RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 21/22

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris
Cultura Organitzacional
Màrqueting Digital
Taller de Creativitat
Taller de Lideratge i Innovació
SEGON SEMESTRE
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP
Marketing Plan
Protocol i Organització d’Esdeveniments
Branding
Translate »